مینرال مخلوط کبوتر درجه یک 5 کیلوگرمی

45000 تومان

هضم بهتر غذای پرندگان
بهبود عملکرد سیستم گوارش
جبران کمبود املاح و مواد معدنی
جلوگیری از دفع سالم دان در مدفوع