قفس راهکش کبوتر مدل چوبی تولیدی نوین کبوتر

730000 تومان

راهکش مناسب 10 کبوتر
دارای درب بازشو آسان
دارای سینی کودکش
جنس چوب روسی