دانه مخلوط کبوتر مخصوص جوجه کشی 2 کیلوگرمی

100000 تومان

مناسب بلند پرواز و نقشی و رنگی
شامل 11 دون
درجه یک

ناموجود