تقویت کننده نطفه ویژه کبوتر برند چکاوک

70000 تومان

تقویت پرنده
تقویت نطفه
حاوی انواع ویتامین
مؤثر در افزایش تخمگذاری